“Õigekeelsuse käsiraamat gümnaasiumile”
Aavo Valmis, Lembetar Valmis
TEA Kirjastus, 2001

Heas seisukorras kasutatud raamat.
Pilt on illustratiivne.

10.30

232 lehekülge, pehmes köites

”Õigekeelsuse käsiraamat gümnaasiumile” on lihtne eesti keele grammatika, mis sobib ..
.. nii põhikoolide lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele kui ka täiskasvanutele,
.. nii õppimiseks kui ka kordamiseks,
.. nii iseõppijale kui ka tööks õpetaja juhendamisel.

”Õigekeelsuse käsiraamat gümnaasiumile” annab süstemaatilise ülevaate eesti keele grammatikast.
* Lähtutakse kehtivast ainekavast.
* Tähelepanu keskmes veaohtlikkus.
* Asjalikud näpunäited riigieksamikirjandi kirjutamiseks.
* Kirjandites esinevate tüüpvigade vältimise õpetus.
* Omakeelsed oskussõnad paralleelselt võõrnimetustega.

”Õigekeelsuse käsiraamat gümnaasiumile” käsitleb hõlpsasti mõistetavas vormis ..
.. hääldust ja õigekirja,
.. vormi- ja sõnavaraõpetust,
.. sõnamoodustust,
.. tähendus-, lause- ja stiiliõpetuse põhimõtteid.

Põhjalik sisujuht juhatab kätte õige vastuse igale üksikküsimusele.

Ülevaatlik käsiraamat kõigile, kes tahavad rääkida ja kirjutada veatut eesti keelt:
* õpilasele,
* õpetajale,
* ajakirjanikule,
* reklaamikirjutajale jne.

Märksõnad: eesti keel; grammatika; õigekeelsus; käsiraamatud
Raamat sisaldab registrit