“Füüsika praktikumi tööjuhendid VIII-XI klassile”
Aleksander Emmo, Erna Paju, Venda Paju
Valgus, 1986

Kasutatud raamat. Raamatu väliskülgedel on tähne (midagi hullu pole).
Pilt on illustratiivne.

2.64

240 lehekülge, kõvakaaneline

Käesolev raamat sisaldab 89 füüsika praktikumi tööjuhendit, mis vastavad üldhariduskooli täiustatud programmile.
Esimeses osas esitavad autorid kokkuvõtlikult vajalikud üldteadmised praktikumis töötamiseks ja ohutuse tagamiseks. Samas selgitatakse õpilastele lühidalt mõõtmistulemuste ligikaudsust, absoluutset ja relatiivset viga, õigeid mõõtmisvõtteid jm.
Teine osa koosneb konkreetsetest tööjuhenditest, kus on nimetatud vajalikud töövahendid, kordamist vajavad teemad ning töö sisu ja meetod. Materjali kinnistamiseks on lisatud hulgaliselt täiendavaid küsimusi ja ülesandeid.
Käsiraamat füüsika praktikumi läbiviimiseks üldhariduskooli VIII-XI kl. õpilastele on edukalt kasutatav ka kutsekeskkoolides ja tehnikumides.

I osa. Üldteadmisi füüsika praktikumis
II osa. Füüsika praktikumi tööjuhendid:
Mehaanika
Soojusnähtused. Molekulaarfüüsika
Elektrodünaamika alused
Võnkumised ja lained
Optika
Kvantfüüsika

Märksõnad: füüsika; 8. klass; 9. klass; õppematerjalid; juhendid