“Eesti keele süntaksi küsimusi”
Kristjan Kure, Karl Mihkla, Nikolai Remmel, Johannes Valgma, Boriss Serebrennikov
Eesti Riiklik Kirjastus, 1963

Kasutatud raamat.
Pilt on illustratiivne.

9.00

520 lehekülge, kõvakaaneline

Käesolevas kogumikus avaldatakse Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi süntaksi grupi töötajate K. Kure ja K. Mihkla ning välisautorite N. Remmeli ja J. Valgma tööd, mis käsitlevad tänapäeva eesti keele süntaksialaseid probleeme. Kirjutised on koostatud ja süntaksi grupi töökoosolekuil läbi arutatud ajavahemikul 1954-1958. Neile töödele lisaks ilmub kogumikus B. Serebrennikovi mahukas uurimus ajakategooriatest soome-ugri keeltes (vene keeles).
Süntaks on eesti keele teadusliku grammatika osadest kõige vähem uuritud ala. Seni on vaadeldud eesti keele süntaktilisi küsimusi peamiselt koolipraktika aspektist ja koolilauseõpetuse kitsastes raamides. Eesti keele teadusliku süntaksi uurimise alal tehakse alles ettevalmistavaid töid, aetakse esimesi vagusid. Lauseliigenduse süsteem, mis avaks eesti keele lausete struktuuri, on veel välja töötamata. Lauseliikmete mõisted ja nendevahelised piirid on alles väljaselgitamise astmel. Palju on eesti keele lauseõpetuse alal diskussioonilisi seisukohti, milledes pole jõutud ühiste arvamusteni. Need diskussioonilised seisukohad mitmetes süntaksialastes küsimustes avalduvad ka käesoleva kogumiku autorite töödes.
Artiklitel on venekeelsed kokkuvõtted.

Märksõnad: eesti keel; süntaks; artiklikogumikud
Sari: Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused

Sisututvustuse lõpetuseks aitäh teose “pagaritele” (ning ESTER-ile ja Raamatukoi raamatupoele)!